Stravování

Stravování je zajištěno stravovacím úsekem KÚÚK. Strava je vždy připravena čerstvá a její složení odpovídá výživovým normám podle věku dítěte. Je možnost podávat i dietní stravu na základě lékařského doporučení.

Během celého dne je zajištěn pro děti pitný režim.

Odhlašování/přihlašování jídla nejpozději do 8,00 hodin.

Poplatky

stravné za celý den ve výši 90,- Kč

denní režim 50,- Kč

  • svačina 10,- Kč
  • oběd 30,- Kč
  • svačina 10,- Kč

noční režim 40,- Kč

  • večeře 25,- Kč
  • snídaně 15,- Kč

Je možné objednat pouze jeden režim stravy nebo stravu celodenní.

ČÍSLO ÚČTU: 32130491/0100 (variabilní symbol pro platby bude dítěti přiřazen po jeho přijetí)