Fotbalová lahůdka: Tetateam kontra proOFFICE

Začalo to nenápadně: Po baráku (budova KÚ Most, Husitská 1683) se trousili jednotlivci, ba i skupinky s divným, vzrušeným výrazem v očích. Nevěnoval jsem tomu valně pozornost, přikládal jsem to očekávanému zvýšení platů, ale byly to neklamné známky blížícího se turnaje. Pravdu jsem se dozvěděl v pondělí 13. 7., kdy jsem byl požádán, abych se ujal focení. Nevěda o jak prestižní záležitost jde, přijal jsem poněkud chladně tuto svou budoucí úlohu…

Více zážitků zde!