14.09.2010 09:37

Byli jste osvojeni a hledáte svou původní rodinu?

V takovém případě by Vaše první kroky měly vést na matriku městského úřadu či magistrátu dle místa Vašeho narození. Dle § 25, odst. 2 zákona 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů máte jako zletilý osvojenec právo nahlédnout do zápisu a zjistit tak jména svých původních rodičů.

—————

Zpět


Kontakt

KOJENECKÉ ÚSTAVY ÚSTECKÉHO KRAJE příspěvková organizace

Most, Husitská 1683/2
PSČ 434 01


Telefon: 476 446 311
Fax: 476 446 399
ID datové schránky: hfiuyy9

Podatelna KÚÚK:
pracovní dny
od 8.00 do 14.00 hod