Soutěž o nejkrásnější adventní věnec

V závěru roku 2009 uspořádal Úřad vlády ČR vánoční soutěž pro děti z dětských domovů a dalších zařízení určených pro opuštěné děti. Tématem roku 2009 byla soutěž O nejkrásnější adventní věnec. Naše děti se zúčastnily a se svými věnci obsadily první dvě místa.

Bližší informace o soutěži se nacházejí zde.

Z výsledků soutěže se radujeme všichni. 26. ledna se děti spolu se svými tetami vypraví do Prahy, aby převzaly zasloužené dárky.

HV