Ústavní a náhradní rodinná péče

14.09.2009 12:39

Rozhodli jste se přijmout dítě?

Náhradní rodinná péče má v České republice dvě formy – osvojení a pěstounskou péči. Osvojením vzniká mezi osvojencem a osvojitelem poměr jako mezi rodiči a dětmi se všemi vzájemnými právy a povinnostmi. Zároveň zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou. Na...

Celý článek

—————Kontakt

KOJENECKÉ ÚSTAVY ÚSTECKÉHO KRAJE příspěvková organizace

Most, Husitská 1683/2
PSČ 434 01


Telefon: 476 446 311
Fax: 476 446 399
ID datové schránky: hfiuyy9

Podatelna KÚÚK:
pracovní dny
od 8.00 do 14.00 hod