ZRUŠEN ZÁKAZ NÁVŠTĚV V KÚÚK

Vzhledem k epidemiologické sitaci v kraji se ruší zákaz návštěv v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje, a to ke dni 19. 3. 2018.