Dětská skupina KOPRETINA

Dětská skupina Kopretina vznikla pod záštitou Kojeneckého ústavu Most. Kopretina je určená dětem od 6 měsíců do začátku povinné školní docházky, jejichž rodiče jsou zaměstnanci Krajské zdravotní a.s.

Dětskou skupinu mohou děti navštěvovat pravidelně, jako v jiných zařízeních určených pro tuto věkovou skupinu tzv. předškolní vzdělávání, nebo ji můžete využívat i nepravidelně, dle vlastních potřeb a pracovního vytížení. Za děti v Dětské skupině Kopretina zodpovídají kvalifikovaného zdravotní sestry, „tety“.

Pro další informace sledujte rubriku „Dětská skupina Kopretina“ nebo nás kontaktujte přímo:

Náš tým

PhDr. Milada Šilhová

ředitelka KÚÚK

silhova@kumost.cz

476 446 311

Bc. Irena Jeřábková

vrchní sestra, vedoucí dětské skupiny Kopretina

jerabkova@kumost.cz
476 446 324

Mgr. Natálie Prejzová

speciální pedagog, odborný garant Dětské skupiny Kopretina

prejzova@kumost.cz