KONTAKTY

KOJENECKÉ ÚSTAVY ÚSTECKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
Husitská 1683/2, 434 01 Most

Tel.: 476 446 311

E-mail: kojeneckyustav@kumost.cz

ID datové schránky: hfiuyy9

Darovací účet: 32130491/0100

Náš tým

PhDr. Milada Šilhová

ředitelka KÚÚK

silhova@kumost.cz

476 446 311

Bc. Irena Jeřábková

vrchní sestra, vedoucí Dětské skupiny Kopretina

jerabkova@kumost.cz
476 446 324

Bc. Helena Veselá

manažerka kvality, pověřenec pro ochranu osobních údajů, výjezdová sestra

vesela@kumost.cz

476 446 361

Mgr. Helena Cidrychová

vedoucí sociálního úseku, zástupce ředitelky

cidrychova@kumost.cz

476 446 340

Mgr. Jitka Skálová

koordinátor transformace zdravotnického zařízení, výchovná sestra

skalova@kumost.cz

476 446 317

Bc. Natálie Prejzová

speciální pedagog, odborný garant Dětské skupiny Kopretina

prejzova@kumost.cz

476 446 317

Bc. Ilona Macků

staniční sestra

macku@kumost.cz

476 446 363

Ing. Alena Šašková

vedoucí THÚ

saskova@kumost.cz

476 446 325

MUDr. Jitka Davidová

dětská lékařka

davidova@kumost.cz

476 446 323

Marcela Folová

personalistka

folova@kumost.cz

476 446 331

Radka Klinerová

vedoucí stravovacího úseku

klinerova@kumost.cz

476 446 350

recepce, podatelna

kojeneckyustav@kumost.cz

476 446 311

Sociální sítě