Časté dotazy

Byli jste osvojeni a hledáte svou původní rodinu?

V takovém případě by Vaše první kroky měly vést na matriku městského úřadu či magistrátu dle místa Vašeho narození. Dle § 25, odst. 2 zákona 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů máte jako zletilý osvojenec právo nahlédnout do zápisu a zjistit tak jména svých původních rodičů. Naše zařízení nemůže osvojencům takovéto informace poskytovat.

Hledáte své adoptované sourozence nebo děti?

Informace o dětech, které byly umístěny do adoptivních rodin, podávat nemůžeme, ani poskytovat jejich fotografie. Zároveň není vhodné zveřejňovat na těchto stránkách jejich jména, datum narození či jakékoliv jiné informace. Pokud přesto sháníte informace o těchto dětech, obraťte se, prosím, na příslušný OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) v místě původního bydliště dítěte. Ani zde však nezískáte bližší informace o adoptivní rodině.