Činnost Dětské skupiny Kopretina 1/Kopretina 2

Naším cílem je podporovat všestranný rozvoj dítěte od 6 měsíců až do předškolního věku. Zajistit jejich fyzickou a psychickou pohodu, respektovat osobnost dítěte a podporovat jeho přirozenou zvídavost.

Celodenní péči o děti zajišťují dětské zdravotní sestry (tety). Současně je členem pracovního týmu speciální pedagog.

PŘI PÉČI KLADEME DŮRAZ NA TYTO VĚCI

  • Individuální přístup k dítěti
  • Neomezovat prostor dítěte, ale naopak podněcovat k přirozenému pohybu
  • Zajistit dostatek různorodých podnětů a podporovat dítě v jeho činnosti
  • Vytvořit v dítěti pocit jistoty a bezpečí
  • Vytvořit láskyplné ovzduší kolem dítěte
  • Zajišťovat veselou a radostnou náladu dítěte
  • Zajistit pravidelnost, dostatek spánku, dostatek pohybu a pobytu venku

PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY

  • Základní provozní doba každý všední den od 5,30 hodin do 19 hodin

Kapacita Kopretiny 1 je 24 dětí od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky

Kapacita Kopretiny 2 je 12 dětí od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky

Jak probíhá den v Kopretině?

05,30 – 08,00                     příchod dětí, volná hra dětí

07,30 – 08,15                     snídaně, toaleta

08,15 – 09,00                     výchovná zaměstnání

09,00 – 09,15                     dopolední svačinka

09,15 – 09,30                     příprava na vycházku

09,30 – 11,00                     pobyt venku, v případě nepřízně počasí náhradní program

11,00 – 11,15                     návrat z vycházky, mytí rukou před jídlem

11,15 – 12,00                     oběd, toaleta, převlékání

12,00 – 14,00                     polední klid

14,00 – 14,30                     probouzení, toaleta, odpolední svačinka

14,30 – 18,00                     volná hra, pobyt na zahradě

18,00 – 19,00                     večeře, toaleta

U dětí mladších 15 měsíců je režim dne přizpůsoben věku a individuálním potřebám.