Poplatky

paušální poplatek na jeden měsíc
bez ohledu na absenci dítěte
1 500,- Kč (od 1.9.2024 se částka zvyšuje na 3 000,- Kč
stravnésnídaně 15,- Kč
svačina 12,- Kč
oběd 26,- Kč
svačina 12,- Kč
večeře 25,- Kč

ČÍSLO ÚČTU: 32130491/0100 (variabilní symbol pro platby bude dítěti přiřazen po jeho přijetí)

Platba za školkovné se hradí zpětně do 15. dne následujícího měsíce za předchozí měsíc.

Poplatek za školkovné je fixní bez ohledu na docházku dítěte do skupiny.

Platba za stravu se hradí zpětně do 15. dne následujícího měsíce společně se školkovným za předchozí měsíc, vždy podle skutečně odebraného množství jídel, které rodiče nahlásí každé ráno při příchodu do Kopretiny.