Akreditace

Duben 2019 – obhájení certifikátu o akreditaci

Dne 9.4.2019 v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje, p. o. proběhlo akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. Na základě tohoto šetření byly KÚÚK vyhodnoceny jako akreditované na období do 8.4.2022.

Duben 2016 – obhájení certifikátu o akreditaci

Dne 12.4.2016 v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje, p. o. proběhlo akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. Na základě tohoto šetření byly KÚÚK vyhodnoceny jako akreditované na období do 11.4.2019.

Od dubna 2013 jsme akreditovaným zařízením

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje získaly akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. ve dnech 8.- 9. dubna 2013.