O nás

Informace o nás

Název a sídlo organizace: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Pracoviště: Most
Zřizovatel: Ústecký kraj
IČO: 00 830 577
Darovací účet: 32130491/0100
Statutární zástupce: PhDr. Milada Šilhová – ředitelka KÚÚK
Základní poslání: zabezpečit péči a výchovu dětem, jejichž rodina selhala, o něž rodiče nemají zájem, či se nemohou z různých důvodů o děti starat
Spádová oblast: Ústecký kraj

Podatelna KÚÚK

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání

Profil zadavatele

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000651

Kapacita KÚÚK

Činnost

 • péče o děti ve věku zpravidla od narození do tří let
 • zajištění příznivého sociálního prostředí ohroženým dětem
 • zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte, sledování dětí po zdravotní, neurologické a psychické stránce
 • rehabilitační péče
 • výchovné programy
 • získávání běžných návyků a dovedností (snažíme se dětem vytvořit prostředí co nejvíce podobné rodinnému prostředí, provádět činnosti běžné rodiny – nákupy, kuchyň, cestování dopravními prostředky…)
 • zajištění kontaktu dítěte s biologickou rodinou
 • zlepšení rodičovských dovedností
 • dlouhodobá péče o těžce hendikepované děti a o těžce nemocné děti v terminálním stádiu
 • respitní (odlehčovací) péče pro rodiny s hendikepovanými dětmi
 • realizace náhradní rodinné péče v ČR a v cizině v případě, že návrat dítěte do vlastní rodiny není možný
 • umožnění realizace praxe budoucích všeobecných sester, sociálních pracovnic, ergoterapeutů

Zaměstnanci

 • ředitelka
 • 1 lékařka
 • 1 sociální pracovnice
 • 2 rehabilitační pracovnice
 • 1 speciální pedagog
 • dětské a všeobecné sestry
 • THP
 • psycholog zajištěn externě

Zde nás najdete