Informace o nás:

Název a sídlo organizace: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Pracoviště: Most
Zřizovatel: Ústecký kraj
IČO: 00 830 577
Darovací účet: 32130491/0100
Statutární zástupce: PhDr. Milada Šilhová – ředitelka KÚÚK
Základní poslání: zabezpečit péči a výchovu dětem, jejichž rodina selhala, o něž rodiče nemají zájem, či se nemohou z různých důvodů o děti starat.
Spádová oblast: Ústecký kraj

Kapacita KÚÚK:

Činnost:

 • péče o děti ve věku od narození do tří let
 • zajištění příznivého sociálního prostředí ohroženým dětem
 • zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte, sledování dětí po zdravotní, neurologické a psychické stránce
 • rehabilitační péče
 • výchovné programy
 • získávání běžných návyků a dovedností (snažíme se dětem vytvořit prostředí co nejvíce podobné rodinnému prostředí, dělat činnosti běžné rodiny – nákupy, kuchyň, cestování dopravními prostředky...)
 • zajištění kontaktu dítěte s biologickou rodinou
 • zlepšení rodičovských dovedností
 • respitní (odlehčovací) péče pro rodiny s hendikepovanými dětmi
 • realizace náhradní rodinné péče v ČR a v cizině v případě, že návrat dítěte do vlastní rodiny není možný
 • umožnění realizace praxe budoucích zdravotních sester, sociálních pracovnic, ergoterapeutů

Zaměstnanci:

 • ředitelka
 • 1 lékařka
 • 1 psycholog
 • 2 sociální pracovnice
 • 3 rehabilitační pracovnice
 • zdravotní sestry
 • THP

 


Zde nás najdete na mapě:


Kontakt

KOJENECKÉ ÚSTAVY ÚSTECKÉHO KRAJE příspěvková organizace

Most, Husitská 1683/2
PSČ 434 01


Telefon: 476 446 311
Fax: 476 446 399
ID datové schránky: hfiuyy9

Podatelna KÚÚK:
pracovní dny
od 8.00 do 14.00 hod