Dobrovolnictví, aneb obyčejní lidé dělají neobyčejné věci.

Nebo chcete-li: neobyčejní lidé dělají obyčejné věci.

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. V našem zařízení dobrovolnická činnost spočívá především v trávení času s dětmi během doby jejich bdění, jde o blízký kontakt s dítětem, mazlení, chování, hra, pomoc při krmení, procházky, povídání pohádek, společné prohlížení knížek, či zpívání písniček.

Obzvláště „naše“ děti potřebují cítit přítomnost člověka, kterého mají jen a jen pro sebe, od koho cítí, že je s nimi rád, kdo se těší na jejich smích a kdo je pohladí po tvářičce i po duši.

Dobrovolníci našeho zařízení jsou pod ochrannými křídly Dobrovolnického centra Diakonie Most se síldem Lomená 47, 434 01 Most. V případě oboustranné dohody o dobrovolnictví uzavírá dobrovolník a Diakonie Most dohodu o dobrovolnické činnosti v rámci programu Pomáháme nejmladším.

Dobrovolník i zařízení se ve smlouvě zavazují k určitým pevným pravidlům, které výkon dobrovolnické služby vyžaduje, dobrovolník je povinen vykonávat dobrovolnickou službu svědomitě, pečlivě a bez nároku na odměnu, na straně druhé Kojenecký ústav vytváří optimální podmínky pro výkon dobrovolnické činnosti. Podpisem smlouvy dochází zároveň k pojištění pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo ztrátou věci.

A jak začít? Pokud chcete kousek svého volného času pravidelně, tedy minimálně jedenkrát v týdnu, věnovat dětem, máte energii a úsměv pro druhé, čisté srdce i trestní rejstřík, kontaktujte nejdříve telefonicky sociální pracovnici našeho zařízení a domluvte se na osobní návštěvě kojeneckého ústavu.

Vítáme i dobrovolnictví firemní, které se týká větších a hromadných akcí „šitých na míru“ organizacím, společnostem a firmám.