Ocenění naší dobrovolnice paní Zlatuše Kazíkové

V letošním roce byla oceněna naše dobrovolnice p. Zlatuše Kazíková za její dlouhodobou dobrovolnickou činnost. Oceněná byla hned dvakrát.

V rámci Ústeckého kraje získala ocenění Křesadlo 2022. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem. Paní Kazíková během své dobrovolnické činnosti věnovala svůj čas a lásku již několika dětem.

Křesadlo 2022

Dalšího ocenění se paní Kazíková dočkala v podobě Srdcaře Mostu 2023, kdy o jejím umístění rozhodla širší veřejnost, především občané města Mostu.  

Srdcař Mostu 2023

My jí, ale i všem našim dalším dobrovolníkům, děkujeme za jejich činnost a ochotu podělit se o svůj čas.