PORADENSTVÍ

Odborná poradenská pracoviště pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)

Ministerstvo zdravotnictví ČR na podnět Veřejného ochránce práv požádalo krajské úřady o spolupráci při zajištění seznamu odborných poradenských pracovišť, která mohou v jednotlivých krajích rodičům dětí se zdravotním postižením PAS pomoci, včetně předání informace, jakou formu pomoci mohou od daného typu pracoviště očekávat.

Seznam odborných poradenských pracovišť můžete otevřít v následujících odkazech:

PAS – kontakty

Seznam školských poradenských zařízení – PAS