Zahájení provozu Dětské skupiny Kopretina

Od 1.9.2022  uvádíme do provozu Dětskou skupinu Kopretina. 

Dětská skupina je určena pro děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky, jejichž rodiče jsou zaměstnaní v Krajské zdravotní a.s. 

Skupina je provozována v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Pro další informace sledujte rubriku „Dětská skupina Kopretina“ nebo nás kontaktujte:

PhDr. Milada Šilhová

ředitelka KÚÚK

silhova@kumost.cz

476 446 311

 

Bc. Irena Jeřábková

vrchní sestra, vedoucí Dětské skupiny Kopretina

jerabkova@kumost.cz
476 446 324

 

Bc. Natálie Prejzová

speciální pedagog, odborný garant Dětské skupiny Kopretina

prejzova@kumost.cz