Zvýšení paušálního poplatku

Od 1.9.2024 se zvyšuje paušální poplatek za pobyt dítěte v Dětské skupině Kopretina 1/ Kopretina 2 z 1 500,- Kč na 3 000,- Kč.