• Slavnostní předání budovy – 5.10.2015

  V období od března do října 2015 se budova našeho zařízení postupně převlékla do nového kabátu. V předchozích letech získala novou střechu a okna, nyní byla zateplena, získala novou fasádu, byla opravena střecha nad hlavním vchodem, na terasách byla vyměněna dlažba a zábradlí.

          

  Slavnostního předání budovy po rekonstrukci, kterou financoval Ústecký kraj, se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, poslankyně PČR Ing. Hana Aulická Jírovcová, primátor města Mostu Jan Paparega, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, zastupitel Pavel Csonka a další hosté.

  Návštěvníci si prohlédli budovu nejen zvenčí, zavítali i na zahradu a navštívili děti.

  „Bohužel děti bez rodiny jsou a do budoucna budou, proto si zaslouží pro svůj start do života kvalitní prostředí,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. zdroj

  Další foto zde.

  HV

 • Dobrovolnictví, aneb obyčejní lidé dělají neobyčejné věci.

  Nebo chcete-li: neobyčejní lidé dělají obyčejné věci.

  Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. V našem zařízení dobrovolnická činnost spočívá především v trávení času s dětmi během doby jejich bdění, jde o blízký kontakt s dítětem, mazlení, chování, hra, pomoc při krmení, procházky, povídání pohádek, společné prohlížení knížek, či zpívání písniček.

  Obzvláště „naše“ děti potřebují cítit přítomnost člověka, kterého mají jen a jen pro sebe, od koho cítí, že je s nimi rád, kdo se těší na jejich smích a kdo je pohladí po tvářičce i po duši.

  Dobrovolníci našeho zařízení jsou pod ochrannými křídly Dobrovolnického centra Diakonie Most se síldem Lomená 47, 434 01 Most. V případě oboustranné dohody o dobrovolnictví uzavírá dobrovolník a Diakonie Most dohodu o dobrovolnické činnosti v rámci programu Pomáháme nejmladším.

  Dobrovolník i zařízení se ve smlouvě zavazují k určitým pevným pravidlům, které výkon dobrovolnické služby vyžaduje, dobrovolník je povinen vykonávat dobrovolnickou službu svědomitě, pečlivě a bez nároku na odměnu, na straně druhé Kojenecký ústav vytváří optimální podmínky pro výkon dobrovolnické činnosti. Podpisem smlouvy dochází zároveň k pojištění pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo ztrátou věci.

  A jak začít? Pokud chcete kousek svého volného času pravidelně, tedy minimálně jedenkrát v týdnu, věnovat dětem, máte energii a úsměv pro druhé, čisté srdce i trestní rejstřík, kontaktujte nejdříve telefonicky sociální pracovnici našeho zařízení a domluvte se na osobní návštěvě kojeneckého ústavu.

  Vítáme i dobrovolnictví firemní, které se týká větších a hromadných akcí „šitých na míru“ organizacím, společnostem a firmám.

 • Budovy v Teplicích

  Kojenecký ústav v Teplicích se nacházel ve dvou vzájemně funkčně propojených secesních vilách v sousedství městského parku a dětského hřiště (viz ilustrační foto). Zřízen zde byl krátce po konci druhé světové války a nepřetržitě plnil svou funkci až do roku 2010. Důvodem redukce kapacity Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje je průběžně celkově klesající počet umísťovaných dětí, zároveň s pozitivním trendem jejich rychlého umísťování do náhradních rodin.

  Od roku 2010 postačuje pro celý Ústecký kraj kapacita objektu Kojeneckého ústavu v Mostě. Další osud bývalých teplických budov spočívá zčásti v dalším využití pro jiné potřeby sociálních služeb, zčásti v prodeji zbývajícího majetku.

 • Budova v Mostě

  V budově dnešního dětského domova byl od jeho výstavby ve dvacátých letech sirotčinec sv. Josefa, patřící katolickému řádu. Po roce 1945 přesídlily řádové sestry do Německa a Holandska. Do roku 1954 byla budova využívána Severočeskými hnědouhelnými doly, jež zde měly své sídlo. V roce 1954, po dohodě s řádem, byla budova předána státu s podmínkou, že bude využívána v souladu s prvotním posláním, tj. pro péči o děti. Proto byl v roce 1954 v jedné polovině budovy zřízen kojenecký ústav pro 60 kojenců a 30 lůžek bylo vyhrazeno nedonošeným dětem, v druhé polovině bylo umístěno dětské oddělení nemocnice.

  V roce 1978 byl kojenecký ústav přestěhován do objektu dnešní Nemocnice následné péče v Mostě a celých deset let, do roku 1988, byla budova rekonstruována.

  Po rekonstrukci se ústav vrátil zpět do původní budovy pod novým názvem Dětský domov pro děti do tří let. 1. ledna 1992 byl domov rozhodnutím Okresního úřadu v Mostě delimitován od NsP v Mostě, a od tohoto data je jako příspěvková organizace samostatným právním subjektem. V roce 2002 byl v rámci reformy veřejné správy převeden z Okresního úřadu v Mostě do vlastnictví a zřizovatelské funkce Ústeckého kraje a následně došlo k začlenění ostatních krajských zařízení s identickýcm posláním do jedné příspěvkové organizace pod názvem Kojenecké ústavy Ústeckého kraje se sídlem v Mostě.

  V září 2000 byla započata rozsáhlá rekonstrukce kojenecké a batolecí kuchyně v celkové hodnotě 14,5 milionu korun po níž kuchyně splňuje náročná hygienická a technologická kritéria. Zároveň průběžně docházelo k dalším úpravám prostor zařízení tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám dětí a blížily se co nejvíc podmínkám běžného domácího prostředí.