• DĚKUJEME ZA ROUŠKY

  Moc děkujeme všem, kteří na nás v této nelehké době mysleli a přinesli nám roušky. Zejména vietnamské komunitě, paní Jandové z Kaplice, mamince z Braňan, manželskému páru z Mostu i Magistrátu města Most, a všem dalším neznámým. Také jsme se snažili a šlo nám to pěkně od ruky.

  Děkujeme také paní Jandové za funkční, ale i krásné roušky.

 • SčVK věnovaly dětem zubní kartáčky

  Kojenecké ústavy Ústeckého kraje navštívil ve čtvrtek 15. března hejtman Oldřich Bubeníček spolu s tiskovou mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Ivetou Kardiánovou. Více informací zde.

 • Slavnostní předání budovy – 5.10.2015

  V období od března do října 2015 se budova našeho zařízení postupně převlékla do nového kabátu. V předchozích letech získala novou střechu a okna, nyní byla zateplena, získala novou fasádu, byla opravena střecha nad hlavním vchodem, na terasách byla vyměněna dlažba a zábradlí.

          

  Slavnostního předání budovy po rekonstrukci, kterou financoval Ústecký kraj, se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, poslankyně PČR Ing. Hana Aulická Jírovcová, primátor města Mostu Jan Paparega, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, zastupitel Pavel Csonka a další hosté.

  Návštěvníci si prohlédli budovu nejen zvenčí, zavítali i na zahradu a navštívili děti.

  „Bohužel děti bez rodiny jsou a do budoucna budou, proto si zaslouží pro svůj start do života kvalitní prostředí,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. zdroj

  Další foto zde.

  HV

 • Dobrovolnictví, aneb obyčejní lidé dělají neobyčejné věci.

  Nebo chcete-li: neobyčejní lidé dělají obyčejné věci.

  Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. V našem zařízení dobrovolnická činnost spočívá především v trávení času s dětmi během doby jejich bdění, jde o blízký kontakt s dítětem, mazlení, chování, hra, pomoc při krmení, procházky, povídání pohádek, společné prohlížení knížek, či zpívání písniček.

  Obzvláště „naše“ děti potřebují cítit přítomnost člověka, kterého mají jen a jen pro sebe, od koho cítí, že je s nimi rád, kdo se těší na jejich smích a kdo je pohladí po tvářičce i po duši.

  Dobrovolníci našeho zařízení jsou pod ochrannými křídly Dobrovolnického centra Diakonie Most se síldem Lomená 47, 434 01 Most. V případě oboustranné dohody o dobrovolnictví uzavírá dobrovolník a Diakonie Most dohodu o dobrovolnické činnosti v rámci programu Pomáháme nejmladším.

  Dobrovolník i zařízení se ve smlouvě zavazují k určitým pevným pravidlům, které výkon dobrovolnické služby vyžaduje, dobrovolník je povinen vykonávat dobrovolnickou službu svědomitě, pečlivě a bez nároku na odměnu, na straně druhé Kojenecký ústav vytváří optimální podmínky pro výkon dobrovolnické činnosti. Podpisem smlouvy dochází zároveň k pojištění pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo ztrátou věci.

  A jak začít? Pokud chcete kousek svého volného času pravidelně, tedy minimálně jedenkrát v týdnu, věnovat dětem, máte energii a úsměv pro druhé, čisté srdce i trestní rejstřík, kontaktujte nejdříve telefonicky sociální pracovnici našeho zařízení a domluvte se na osobní návštěvě kojeneckého ústavu.

  Vítáme i dobrovolnictví firemní, které se týká větších a hromadných akcí „šitých na míru“ organizacím, společnostem a firmám.

 • Budovy v Teplicích

  Kojenecký ústav v Teplicích se nacházel ve dvou vzájemně funkčně propojených secesních vilách v sousedství městského parku a dětského hřiště (viz ilustrační foto). Zřízen zde byl krátce po konci druhé světové války a nepřetržitě plnil svou funkci až do roku 2010. Důvodem redukce kapacity Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje je průběžně celkově klesající počet umísťovaných dětí, zároveň s pozitivním trendem jejich rychlého umísťování do náhradních rodin.

  Od roku 2010 postačuje pro celý Ústecký kraj kapacita objektu Kojeneckého ústavu v Mostě. Další osud bývalých teplických budov spočívá zčásti v dalším využití pro jiné potřeby sociálních služeb, zčásti v prodeji zbývajícího majetku.